BILDSPEL VANDRINGEN FÄRSNA 9 MAJ 2010

Här visar vi några bilder från den trevliga vandringen vid Färsna gård den 9 maj 2010. Inom kort kommer mer intressant material att läggas ut på hemsidan. Bl a ska vi lägga ut kartor som visar vattnets höjd vid olika årtusenden. Även namn på alla åkrar vi Färsna gård.

ANN VINBERG; Ann visar och berättar om utgrävningar vid gården. Under Anns ledning vandrade vi över Färsnas marker där vi fick ta del av flera arkelogiska platser.

LOTTA ANDERSSON, Norrtälje Naturvårdsstiftelse, informerar om verksamheten vid gården idag och med blickar in i framtiden.

HELENE JANSSON, Färsna 4H berättar om djuren vid gården. Här går besökarna bekanta sig med getterna.

EN GRAVHÖG som ligger på en höjd intill motionsslingan. Den är stor och med en fördjupning i mitten vilket kan vara en s k plundringsgrop.

HÄR ÄR BESÖKARNA på väg ut i skog och mark under ledning av Ann Vinberg, arkeolog. I bakgrunden ses några av husen vid gården.

MYNT HITTADE VID FÄRSNA. Carl Wahlgren berättade om ett fynd av äldre mynt. Vid gården skulle man uppföra en isstack. I samband med grävningsarbetet hittades massor av äldre mynt. Grävningen ägde rum på ett ställe där det legat en krog, alldeles vid vägen. Platsen är nordvästra hörnet på gårdstomten. Mynten är från 1700 och 1800 talet. Se bild.

FIKA; efter dagens vandring i skog och mark fick deltagarna en härlig stund vid Café Tupplidret.

/