Ordförande har ordet..........

2023-09-06

Dick Carlson, konstnär och arkitekt.

Utställning i sin egen by Karby by i Estuna. 

Galleri StellaArt. Utställningen av tretton färgrika konstverk av Dick Carlson pågår under september 2023  t o m. sönd 1:a Oktober.

Fyra dagar i veckan.  Onsdag – Fredag – Lördag – Söndag. Öppettider kl. 11.00 – 15.00

----------------------------------------

Färdväg till Karby från Norrtälje stad: väg 76 mot Grisslehamn, efter ca 7 km direkt efter fartkamera - vänster mot Lohärad.

Kör 2 km och ta vänster in på Karby byväg. Fortsätt förbi byggnader på vägens båda sidor.

Tag höger = framme. Galleri StellaArt. Adress Karby byväg 16. tfn 070-418 45 53. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-03-26

Song- och teaterfestival 2021

Norrtälje storkommun - idag Norrtälje kommun - bildades 1971 genom sammanslagning av flera mindre kommuner. Vår egen kommun där Estuna ingick, hade namnet Lyhundra kommun. Lyhundra i sin tur bildades efter många och långa diskussioner 1952. Här ingick många små kommuner (socknar); Estuna, Malsta, Lohärad, Söderbykarl, Roslagsbro och Vätö. Lyhundra hade egen kommunalkamrer - Bertil Helmersson - (avliden). Han skrev en bok med namnet: Lyhundra en parentes - Intressant läsning.

Dagens kommun - Norrtälje kommun - vill uppmärksamma detta det 50:de året med många olika framträdanden.

I stället för ett enda stort jubileum i staden Norrtälje har föreningar erbjudits söka bidrag för att genomföra många små jubileumsarrangemang av olika slag. Vår Bygdegårdsförening nappade på erbjudandet, vilket vi fick hösten 2020. Vi ansökte och har nu fått 23 000 kr beviljat. Vår Song- och teaterfestival har arbetsnamnet "Aldrig Tälje". Det finns en anledning bakom namnet. Många boende i Lyhundra ville absolut inte tillhöra staden. Deras ekonomi är under isen. "Inga pengar i kassan" "Många problem med gator och vägar" "Avlopp som orenat  rinner rätt ut i Norrtäljeån och i Kvisthamraviken", är bara några stora framtida utgiftsposter. Hellre samgående med andra närliggande småkommuner som Väddö och Häverö m fl. Det fanns t o m namnförslag på en sådan ny kommungrupp: Erkens kommun.

Nu - jubileumsåret 2021 - planerar vi genomföra en Festival i vår bygd. Per Zethelius, vår duktige musiker, är en av flera som håller i text och musik."Aldrig Tälje" var dåtidens känsla för förslaget till storkommun.

Med tiden visar det sig att den nya Storkommunen - Norrtälje kommun - ändå var ett bra beslut. Små kommuner har svårt att klara sig och kommuners ansvar har ändrats otroligt mycket bara på 50 år. Då - 1970 - fanns nästan inga tjänstemän. Skolans personal var statligt anställda. Ingen ordnad sophämtning. Ingen ordnad slamtömning m m. Äldrevård och sjukvård behövde samordning. Ålderdomshemmen var små är dyra att driva. Hemtjänst för behövande sköttes i många fall av andra, såsom Röda Korset eller Svenska Kyrkan.

Vi i Bygdegården med vår förening har ordnat Songfester vid många tillfällen.

Det enda hindret nu - våren 2021 - heter Corona med stort C. Men..... att skriva text och musik. Skriva manus till teater - allt det kan göras - så att allt är klart i sommar/höst. Mer information läggs då och då ut här på vår hemsida. / Bengt E, ordförande

----------------------------------------------------------

2020-03-21

ÅRSMÖTET 2020

Bygdegårdsförening hade sitt årsmöte söndag 15 mars 2020. Dagen började med god soppa och fika, som Britt och Margit stod för.  Själva mötet öppnades med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under förra året.

På grund av Corona blev det ett annorlunda årsmöte. Exempelvis hade revision inte kunnat genomföras. Verksamhet med uthyrning, program och underhåll av fastigheten är god. Ekonomin under kontroll. Stora utmaningar ligger framför oss. Styrelsen har beslutat om en helt nödvändig och omfattande översyn av all elinstallation i våra två byggnader. Bidrag har sökts hos flera – tyvärr med skiftande framgång. Tack vare legat (arv) från tidigare år kan det kostsamma arbetet genomföras Efter utfört arbete räknar styrelsen med årliga rabatter på försäkringspremien.

Uthyrningsläget förra året var gott. I tider med Corona-epidemi får innevarande år (2020) fler avbokningar. Årsmötet gav styrelsen sitt förtroende – dock att revision måste genomföras när tiderna blir mer normala. Styrelsen arbetar med arbetsgrupp med tydliga ansvar. Det gör arbetet enklare. Ett nytt namn i styrelsen, Gunilla Küller som ersättare (foto). Årsmötet välkomnade henne.  

Gunilla Küller

En bygdebok med ca 170 sidor A4 ”Estuna förr och nu…” är påbörjad och har inte så långt kvar till tryckning - men saknar säkerställd ekonomi, varför boken ligger på vänt. Antalet medlemmar är glädjande många, 180 personer, varav ca 40 % bor utanför Estuna – många med rötter i bygden.

Vår sekreterare Anne Thrap Olsén är klar med protokollet. Justering kvarstår.

Bengt Ericsson, ordförande och utsedd av årsmötet att informera från mötet.

---------------------------------

(12 mars 2018). Årsmöte 18 mars kl 16. Årsmötet börjar med soppa och macka. Kaffe serveras. Årsmötet brukar gå smidit och fort. Om deltagarna önskar (och orkar) blir det också bildvisning från år som gått. Välkommen.

HÄR UNDER FÖRRA ÅRET => 2017

(31 januari 2017) I går hade styrelsen årets första styrelsemöte. Många punkter fanns på dagordningen. Här några av punkterna. För att hitta aktuella händelser, som uppdateras vid behov, då kikar du under fliken *Program* - här några exempel:

26 febuari kl 14. Filmen, Kjell Sandqvist och hans maskiner. Entre inkl kaffe, 60 kr. Flyttas till senare datum. (filmen finns att köpa för 150 kr)
12 mars kl 13.00 Årsmöte i Bygdegården. Vi börjar med lunch. Årsmöte med förhandlingar kl 14. Anmälan behövs för maten. Ring Margareta Nyström 070 3929 560, Wallenbergare med potatismos (Lippert) pris för lunchen 80 kr.
14 mars kl 13.00, Årets första Bycafé av 10 på våren och 10 på hösten. Gabriella Wiberg underhåller med dragspel.
5 april kl 18.30. Kakor till tusen, Birgitta Rasmusson (mer info kommer, Anna-Karin håller i trådarna), Entré inkl kaffe 60 kr.
9 april kl 14.00. Premiär - Esse Janssons film 'Nu blommar jorden'. Entré inkl kaffe 60 kr. (OBS! att datum ändrat från 2 april till ==> 9 april).
30 april kl 19.00. Valborgsfirande - vi hälsar våren välkommen. Körsång, barnens brasa. Tal av Sara Edberg, Kullstateatern. Servering. Chokladhjul, lotteri.
13 maj  kl 13.00 Lär känna din hembygd. Bussresa i Estuna. Samling Bygdegården kl 12.30 med fika. Rundresa i bygden. Avslutas med middag Svanberga gästgivargård. Anmäl intresse att delta till Mats-Åke Eriksson, 22 91 25. Pris: Middag 125 kr, buss 100 kr. = 225 kr för allt - då har Bygdegårdsföreningen subventionerat del av priset.
8 juli kl 10-15 Årets jätteloppis
11-12 nov 12-15 båda dagarna - Kulturhelg med utställning där vi visar konst av framlidna konstnärerna Ingela Alshammar (keramiker) och Nisse Lindvall.
- - -
HÄR UNDER FÖRRA ÅRET => 2016

(27 april 2016) Två nya som vill prova på att delta i styrelsens arbete. Välkomna Ann Thrap Olsén, Norr-Nånö och Ulrika Sandqvist, Söder-Nånö. Välkomna! Kort bakgrund till deras deltagande, I samband med att vi skickade ut årets Medlemsblad 1/2016 fick vi kontakt med Ann och Ulrika. I blade sökte vi fler i styrelsen. Välkomna. Vid mötet tog vi upp många intressanta frågor. En är säkerheten kring inkommande vatten. Sten Planebo är kunnig i försäkringsärenden. Vattenlås är lösning på att förhindra vattenskador. Vi bestämde också att ha en arbets- och besiktningsdag fred den 13 maj kl 10-16. Mats Åke Eriksson och Kalle Öhman håller i trådarna. Årets jätteloppis äger rum som planerat lörd 16 juil kl 10-15. Även om vi redan har mycket att lägga fram på borden så tar vi gärna emot mer loppisvaror. Vid mötet berättades att vi fått kommunalt bidrag med 15 000 kr och ett annat sökt bidrag från Roslagens Sparbanks stiftelser med 6 000 kr. Syftet med det senare är att inköpa utstsällningsskärmar i wellpapp till höstens Konstutställning, planerad att äga rum lörd och sönd 12-13 november kl 12-15 båda dagarna. Mer info om detta kommer senare i sommar. FOTO: Anne Thrap Olsén och Ulrika Sandqvist, båda anmält intresse att medverka i styrelsearbetet.

 Ann Thrap Olsén och Ulrika Sandqvist


 

2015 - under strecket = förra året


 

21 aug 2014

Vid dagens styrelse- och programråd tog vi upp flera frågor inför framtiden. När det handlar om själva föreningen finns inget direkt att notera. Protokoll kommer inom kort. Programmet i höst/vinter har flera trevliga inslag: 1. Tisdagarnas bycaféer börjar tisd 9 sept. kl 13. Margareta Nyström kör 10 ggr i höst. 2. Fotografen Roine Karlsson visar bilder. Dag meddelas senare. 3. Estunafilmen kör ännu en gång. Dag meddelas senare. 4. Anna-Karin Alfredsson kom med ett trevligt förslag; att vi ordnar en dag i Bygdegården - *Hembakat - Bullens och kakans dag* -. Kom och provsmak. Köp med dig hem. Fika. Dag lörd 6 december kl 13-15.


27 mars 2014

Våra Bycaféer
Vi ansökte om pengar hos Roslagens Sparbanks stiftelser, 10 000 kr.

Beloppet är beviljat med utbetalning under april månad. Två ändamål angavs, att vi vill fortsätta med dessa omtyckta träffar samt att vid många av dessa förgylla med underhållning i form av sång och musik, föredrag och bildvisning.

Under 2014 planerar vi genomföra 20 Bycaféer. Vid denna veckas sammankomst kom 35 personer till våffelkalas med bildvisning - luffaren Viktor Kristiansson och äldre Norrtäljebilder. 

Stort tack Sparbankens stiftelser. Mer info framöver.

Bengt Ericsson och Mats-Åke Eriksson.

2013 fick vi också hjälp av Sparbanken med pengar till en ny luft-luft-värmepump. På bilden: Kurt Lodenius, Sparbanken, Mats-Åke Eriksson och Anna-Karin Alfredsson från vår förening och Karolina Losell, Sparbanken.