Estuna förr och nu -en bok om Estuna

Estuna den 9 oktober 2018 - 20 mars 2020 - red 30 mars 2021.

Vår Bygdegårdsförening har bestämt att göra=trycka en bok om Estuna genom att samla in bilder från folk i bygden. Det ska bli en bok med mycket bilder och tillhörande text. Även berättelser ska finnas i den planerade boken.

(2021-02-10) PAUS P G A AV AVSAKNAD AV PENGAR TILL TRYCK.

BESKRIVNING

  • Bilder och texter samlas in under hösten och vintern 2018/2019.

  • Boken beräknas bli klar för tryckning under 2020 (försenad). Mer info efterhand. (p g a svårigheter att få klart med ekonomin kring tryckning avvaktar vi med tryck - inskrivet 20 mars 2020)

  • Boken kan förbeställas via vår hemsida - under **Kontakta oss* Skriv namn och adress så sätter vi upp dig på vår lista. Till höger ser du beställningslistan.

  • Priset beräknas till minst 250 kr och ska inbetalas före tryckning (men förrän vi bestämt att trycka) - mer info kommer.

  • Insamling av bilder går till så här - > som vi beskriver nedan

  • Bokens namn är ännu inte bestämd - arbetsnamnet är 'Estuna förr och nu'.

INSAMLING AV BILDER

Första träffen blir söndagen den 21 oktober kl 14-17. Plats: Estuna Bygdegård. Välkommen. Vi bjuder på kaffe.

Kom med dina foto - även om dom sitter klistrade i ett album. Vi behöver inte plocka ur fotografierna. Vi gör kopior medan du väntar - alltså => vi behåller inga bilder utan du får med dig allt hem igen.

Det blir säkert fler träffar innan tryckning. Vi kan även göra hembesök och ta kopior hemma hos dig. Ring 0706-938877 - Bengt Ericsson - så ordnar vi det.

Nu hjälps vi åt att göra en bok om Estuna. Det är bara tillsammans som den kan bli verklighet.

Car Wahlgren och Göran Wärlinder

Bilden är klickbar => förstoras vid klickning.

Exempel på foto som kommer att finnas med i boken. Carl Wahlgren, Färsna, och Göran Wärlinder, Hof, båda födda 1935. Göran avled för några år sedan.

BESTÄLLDA BÖCKER - ESTUNA FÖRR OCH NU.

Här noteras antal böcker, namn och telefonnummer på de som beställt. - aktuell per 20 dec 2019
antal namn telefonnummer
1 Anna Åkerlund

070

5 Bengt Ericsson

0706-938877

 1 Ingela o Bengt Olov Asp Bangårdsvägen 18 76251 Rimbo 0707484994
 1 Birgit Söderman, Malsta Ekebyv 82, 76171 Nje 070-5528081
 1  Helena och Lars Amundsson

Odengatan

1

Mats-Olov GustafssonTvåkyrkorsväg 62,76173 Norrtälje

Gustafsson.eneby@hotmail.se

 3 Margareta Nyström Karby
 1 Britt o Rune Larsson Norrtälje
3  Karin Zetterberg N-Nånö Norrtälje
1 Anne Trap-Olsen

Norr Nånö

1  bok Sölve Edvardsson Svanberga

1 bok Mats-Åke Eriksson, Svanberga...........=20