VÄGBESKRIVNING; Hitta till oss...klicka här - - > HittaEstuna bygdegård
så ser du var Bygdegården ligger. (ring 0706-938877 om frågor)

väg 76. 6 km norr om Norrtälje möter du denna blick. Tag vänster upp för backen. OBS! Trafikfarlig vänstersväng. Alternativt kan du köra ytterligare 500 m och ta vänster mot LOHÄRAD 6. Efter ca 300 vänster vid skylt Bygdegård.

 

 

BUSS FRÅN NORRTÄLJE
Bussar med nummer 636, 637 och 641 kör sträckan Norrtälje-Flemingsberg med ganska täta turer. Hållplatsen heter FLEMINGSBERG. Från den är det ca 300 meter att promenera. Upp för backen och sedan ca 250 meter = framme.


 

FÄRDVÄG MED BIL OM DU KÖR FRÅN NORRTÄLJE MOT VÄDDÖ - VÄG 76

Det är lätt att hitta till oss. GPS: adress: Flemingsbergsvägen 38 Norrtälje.

BIL FRÅN NORRTÄLJE:

kör väg 76 mot Väddö/Grisslehamn. Efter ca 6 km kommer du till Flemmingsberg. Vid väg 76 finns skylt Bygdegård - där sväng vänster (var försiktigt med bakomvarande fordon). Kör upp för backen och ytterligare ca 300 meter. Bygdegården ligger på höger sida.

Väg 76 

BILDEN ÄR KLICKBAR.

 

Lohäradsvägen. Vid färd mot Lohärad tag vänster vid busshållplats och skylt Bygdegård.

 

 

 

 

 

FÄRDVÄG OM DU KOMMER FRÅN  VÄDDÖ OCH KÖR MOT NORRTÄLJE - VÄG 76

 

Från Väddö:

väg 76 förbi Svanberga och ytterligare 2 km till Estuna kyrka. Fortsätt förbi kyrkan ca 400 m sväng höger mot Lohärad, skylt LOHÄRAD 6.

Efter ca 300 meter möter skylt (bilden) Bygdegård. Tag vänster vid skylten. Liten trevlig byväg leder fram till bygdegården. Efter ca 400 meter på vänster sida - Bygdegården med gärdesgård mot vägen.