VIKTIGA TELEFONNUMMER

Här hittar du telefonnummer till några av oss i styrelsen.

Till Bygdegården: 0176-22 81 96 (telefonsvarare eller omkopplad)

Riktnummer är 0176 om annat ej anges.

Bengt Ericsson, ordförande 14203, 0706-938877 e-post bengt14203@telia.com

Britt-Marie Åhman, kassör, 0703-689530

Sara Edberg, ledamot, medverkar i programgruppen, 57708 

Margit Mattsson, ersättare, samordnar husets inre (kök m m), 229004

Pamela Nyström, ledamot, 228360

Per Zethelius, ersättare ingår i programgruppen, 228179

Mats-Åke Eriksson, ledamot, samordnar i arbetsgrupp husets yttre skötsel tfn 229125, 070-9996684

Åke Nordberg, ersättare, 229329

Britt Larsson, ersättare 14757 - 070-341 23 47

Mats Sigvardsson, ersättare, 15498 - 073-516 25 55

Karl-Ove Öhman, ersättare, 15985 - 076-113 44 66

Ulrika Nordlund-Sandqvist - 070-309 92 35

Gunilla Küller - tfn meddelas senare

 


LEDER ARBETSGRUPPER:

Husets yttre skötsel Mats-Åke Eriksson, ledamot, samordnar arbetstgruppen tfn 229125, 070-9996684

Samordnar programverksamheten Eva Fornstedt Staflin, ledamot, 236111

Samordnar husets inre (kök m m) Margit Mattsson, ledamot ersättare,  229004

Skötsel av tomt och träd: Alla hjälps åt..

PÅ DEN HÄR SIDAN HITTAR DU TELEFONNUMMER TILL  OSS I STYRELSEN.