VIKTIGA TELEFONNUMMER

Här hittar du telefonnummer till några av oss i styrelsen.

Till Bygdegården: 0176-22 81 96 (telefonsvarare eller omkopplad)

Riktnummer är 0176 om annat ej anges.

Bengt Ericsson, ordförande 14203, 0706-938877 e-post bengt14203@telia.com

Britt-Marie Åhman, kassör, 0703-689530

Sara Edberg, ledamot, medverkar i programgruppen, 57708 

Margit Mattsson, ersättare, samordnar husets inre (kök m m), 229004

Eva Fornstedt Staflin, ledamot, samordnar programverksamheten, 236111

Hans Ericsson, ledamot, 15851

Pamela Nyström, ledamot, 228360

Per Zethelius, ersättare ingår i programgruppen, 228179

Mats-Åke Eriksson, ledamot, samordnar i arbetsgrupp husets yttre skötsel tfn 229125, 070-9996684

Åke Nordberg, ersättare, 229329

Britt Larsson, ersättare 14757

Mats Sigvardsson, ersättare, 15498

Karl-Ove Öhman, ersättare, 15985

Tord Sjöblom, ersättare, 576 43


LEDER ARBETSGRUPPER:

Husets yttre skötsel Mats-Åke Eriksson, ledamot, samordnar arbetstgruppen tfn 229125, 070-9996684

Samordnar programverksamheten Eva Fornstedt Staflin, ledamot, 236111

Samordnar husets inre (kök m m) Margit Mattsson, ledamot ersättare,  229004

Skötsel av tomt och träd: Alla hjälps åt..

PÅ DEN HÄR SIDAN HITTAR DU TELEFONNUMMER TILL  OSS I STYRELSEN.