Protokoll från Styrelsen

Här lägger vi ut våra protokoll. Antingen som pdf-fil eller i word.

Protokollen läggs ut i nummerordning.

29 november 2017
2017-5 är årets 5:te sammanträde med styrelsen och hölls den 29 november i bygdegården.

11 februari 2019

2019-1 vårt första sammanträde för året.