kort info från styrelsen

På den här sidan kommer vi att lägga ut info från styrelsen. protokoll från årsmöte och styrelsemöten har en egen underrubrik *PROTOKOLL*. Program har en egen flik. Uthyrning har också en egen flik.


  • NÄSTA STYRELSEMÖTE: 
   onsdag 7 februari 2018 kl 
   18.30 - plats i Bygdegården.
   måndag 28 maj 2018 kl 18.30 - plats i Bygdegården.

 Färdiga protokoll finns under *Protokoll i fil*.

 

 

 

Mats-Åke Eriksson är en av styrelsens ledamöter. Han leder arbetsgruppen Huset utvändigt.