kort info från styrelsen

På den här sidan kommer vi att lägga ut info från styrelsen. protokoll från årsmöte och styrelsemöten har en egen underrubrik *PROTOKOLL*. Program har en egen flik. Uthyrning har också en egen flik.


    • NÄSTA STYRELSEMÖTE: 
      tisdag 14 januari, kl 18.30, Bygdegården
      .

 Färdiga protokoll finns under *Protokoll i fil*.

 

 

 

Mats-Åke Eriksson är en av styrelsens ledamöter. Han leder arbetsgruppen Huset utvändigt.